Introduction

Assoc. Prof. Ha Quang Thuy is an Associate Professor at the Department of Information Systems and the Data Science and Knowledge Technology Lab (DSKTLab), Faculty of Information Technology, College of Technology (COLTECH), Vietnam National University, Hanoi (VNU). He received the PhD degree at the Hanoi University of Science (HUS), VNU in 1997. He was a Vice-Dean of the Faculty of Information Technology, HUS (From 1995 to 1999) and a Vice Rector of the COLTECH, VNU (September 2004 - January 2010). He was the Coordinator of the Laboratory of Data Science and Knowledge Technology from 11/2010 to 05/2015.

Researches

His research interests are concerned in Rough Sets, Data Mining (Text - Web - Social Media Mining and Process Mining) and KDD (Knowledge Discovery in Databases), and Parallel Algorithms. He is also interesting in the field of SSME (Service Science, Management and Engineering) since 2009.

DBLP: Quang-Thuy Ha, Thuy Quang Ha

Scopus Author Directory: Ha, Quang Thuy (Quang Thuy Ha) & Thuy, Ha Quang (Ha Quang Thuy) & Ha, Thuy Quang (Thuy Quang Ha)

ARNETMINER: Quang-Thuy Ha (with two adding papers from "Quang Ha")


Một số bài trao đổi

 1. IT Human Resource in Southeast Asia:Some Figures (in the Workshop on current status and forecast of ICT human resource demand in ASEAN to 2020, Hanoi, Dec. 12, 2014) (PPT)
 2. Bài trả lời phỏng vấn nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 (PDF)
 3. Một số ý kiến trao đổi về phát triển khoa học-công nghệ Việt Nam (đặt bài của Phóng viên Tạp chí Hoạt động Khoa học) (PDF)
 4. Về công bố khoa học quốc tế có uy tín của Việt Nam (đăng trên Tạp chí Hoạt động Khoa học,1, 2013) (PDF)
 5. Tiến tới các chương trình đào tạo Thạc sỹ về an ninh tại ĐHQGHN và một số tài liệu tham khảo liên quan (PDF), (RAR)
 6. Một vài trao đổi về sứ mạng đào tạo của Khoa CNTT, Trường ĐHCN (tham luận Hội nghị đào tạo Khoa CNTT năm 2012, 03/11/2012") (PPT)
 7. Lĩnh vực STEM và công bố khoa học quốc tế (trả lời phòng vấn phóng viên Bản tin ĐHQGHN, 2012) (PDF)
 8. Một nghiên cứu phân tích mội trường giáo dục đại học cho Việt Nam (Hội thảo khoa học Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam, 2011) (PDF), (PPT)
 9. "Sáng tạo và Đột phá" phải trở thành bản chất của Trường ĐHCN-ĐHQGHN (Trả lời phỏng vấn 10 năm truyền thống Trường ĐHCN, ĐHQGHN), 2009 (PDF)
 10. Một vài trao đổi về triển khai học chế tín chỉ ở Việt Nam, 2009 (PDF)
 11. Một vài đóng góp vào dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 (phiên bản 14), 2009 (PDF)
 12. Diễn dàn về nhân lực CNTT Việt Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 10/11/2007 (PDF)
 13. Liên kết Trường đại học - Viện nghiên cứu (Tạp chí KH-CN, Bộ KH-CN, 2006) (PDF)
 14. Liên kết trường - viện (Bản tin ĐHQGHN 19/3/2006) (PDF)
 15. Về đào tạo CNTT đáp ứng nhu cầu công nghiệp (Tạp chí Tin học & Đời sống, 2005) (PDF)

 


Back to home

Last Updated: December 03th, 2012.