header image  
Ngày 29/03/2015  
Banner
Banner
Banner
 
CCNE arrow Các liên kết arrow Các đại học trong nước arrow Ds liên kết các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội *****
Ds liên kết các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội  In Email
Danh sách liên kết các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1

ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.vnu.edu.vn

2

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.coltech.vnu.edu.vn

3

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.hus.edu.vn

4

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

http://www.ussh.edu.vn

5

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://cfl.vnu.edu.vn

6

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.economics.vnu.edu.vn

7

Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.vnu.edu.vn/law

8

Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội

http://www.eduf.vnu.edu.vn

9

Học viện Báo chí - Tuyên truyền

http://www.ajc.edu.vn

10

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

http://www.ptit.edu.vn

11

Học viện Hành chính quốc gia

http://www.hvhcqg.edu.vn

12

Học viện Ngân hàng

http://www.hvnh.edu.vn

13

Học viện Quan hệ quốc tế

http://www.iir.edu.vn

14

Học viện Tài chính

http://www.hvtc.edu.vn

15

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

http://www.hut.edu.vn

16

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

http://www.haui.edu.vn

17

Trường ĐH Dược Hà Nội

http://www.cimsi.org.vn

18

Trường ĐH Điện lực

http://www.epu.edu.vn

19

Trường ĐH FPT

http://www.fpt.edu.vn

20

Trường ĐH Giao thông Vận tải

http://www.uct.edu.vn

21

Trường ĐH Hà Nội

http://www.hanu.vn

22

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

http://www.neu.edu.vn

23

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

http://www.hau.edu.vn

24

Trường ĐH Lâm nghiệp

http://www.vfu.edu.vn

25

Trường ĐH Luật Hà Nội

http://www.hlu.edu.vn

26

Trường ĐH Mỏ Địa chất

http://www.humg.edu.vn

27

Trường ĐH Nông nghiệp 1

http://www.hau1.edu.vn

28

Trường ĐH Ngoại thương

http://www.ftu.edu.vn

29

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

http://www.hnue.edu.vn

30

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

http://www.spnttw.edu.vn

31

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

http://skda.edu.vn

32

Trường ĐH Thương mại

http://www.vcu.edu.vn

33

Trường ĐH Thuỷ lợi

http://www.wru.edu.vn

34

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội

http://www.huc.edu.vn

35

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

http://www.uce-hn.edu.vn

36

Trường ĐH Y Hà Nội

http://www.hmu.edu.vn

37

Trường ĐH Y tế Công cộng

http://www.hsph.edu.vn

38

Viện ĐH Mở Hà Nội

http://www.hou.edu.vn

39

Trường ĐH Dân lập Đông Đô

http://www.dongdo.edu.vn

40

Trường ĐH Dân lập Phương Đông

http://www.daihocphuongdong.edu.vn

41

Trường ĐH Dân lập Thăng Long

http://thanglong.edu.vn

42

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

http://www.hubm.edu.vn

43

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

http://www.htc.edu.vn

44

Trường CĐ Văn thư TW1

http://www.truongluutru1.edu.vn

Tiếp theo>
 
Đăng nhập
Banner
Hình ảnh về ĐHCN
No images

Banner
 
Banner

Trung tâm Máy tính, Trường Đại học Công nghệ
Nhà G2B, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.754.7463, email: ctnet@coltech.vnu.vn
Copyright © 2007 CTnet. All rights reserved.Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn