header image  
Ngày 03/05/2015  
Banner
Banner
Banner
 
CCNE arrow Học liệu mở arrow Bài giảng điện tử KHTN arrow Bài giảng Cơ sở viễn thám *****
Bài giảng Cơ sở viễn thám  In Email
gisBài giảng giới thiệu các kiến thức cơ sở về viễn thám, do PGS. Nguyễn Ngọc Thạch, khoa Địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Bao gồm các tệp toàn văn dạng pdf và các tệp slide.

Bài giảng được xây dựng theo nguồn kinh phí của Các tiểu dự án giáo dục đại học C1.II.

Xem nội dung bài giảng
<Về trước   Tiếp theo>
 
Đăng nhập
Banner
Hình ảnh về ĐHCN
No images

Banner
 
Banner

Trung tâm Máy tính, Trường Đại học Công nghệ
Nhà G2B, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.754.7463, email: ctnet@coltech.vnu.vn
Copyright © 2007 CTnet. All rights reserved.Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn